Pas grzewczy Enke

Jak jest zimno z Enkolitem można dalej pracować
Pas grzewczy Enke został opracowany aby w niesprzyjających warunkach atmosferycznych klej Enkolit zachowywał swoją plastyczność co ułatwia nakładanie.